پروژه بيمارستان اميرالمومنين

محل اجرا
اراك ,
شرح پروژه
درب ضد اشعه سيستم ركورد ,
عکس اورجینال
,