معرفی شرکت درین در فیدار

شرکت دٌرین دٌر فیدار با تلفیق علم و کوله باری از تجربیات اجرائی در صنعت تولید و فروش دربهای اتوماتیک و به کارگیری نیروهای نخبه دانشگاهی و متبحر به تجربه و فراهم آوری فضای مناسب و ماشین آلات پیشرفته همگام با علم و تخصص روز آوری شده در راه نیل به اهداف عالیه ترسیمی ضعیم و رهبر عظیم الشان ایران اسلامی تحت نام اقتصاد مقاومتی و خود کفائی صنعتی و عدم وابستگی به واردات گام برداشته وبا تولید کنترل باکس و کلید تعیین وضعیت نقش پر رنگ خود را در صنعت فوق جلوه گر میسازد.